Disclaimer

Disclaimer voor e-Form Digitale Formulieren (hierna te noemen ‘e-Form’)

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. e-Form spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin e-Form als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan e-Form niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. e-Form aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van e-Form bevat de mogelijkheid om door e-Form ontwikkelde software-applicaties te downloaden. e-Form geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. e-Form aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software-applicaties, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De e-Form-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van e-Form liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van e-Form. e-Form is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. e-Form geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

e-Form vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van e-Form en e-Form geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van e-form.online. Tevens is e-Form niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van e-form.online die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is e-Form in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website persoonlijker te maken. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webserver op uw vaste schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een toepassing uit te voeren of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar u heeft verzonden. Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Hierdoor kunnen relevante gegevens eenvoudiger worden geleverd, wordt het navigeren gemakkelijker, enzovoort. Wanneer u de website weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de site kunt gebruiken zoals u die hebt ingesteld. U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze site of andere sites die u bezoekt.

Bestellingen geplaatst op deze website vallen pas onder onze leveringsvoorwaarden wanneer de bestelling door ons is ontvangen en bevestigd. De bevestiging ontvangt u per e-mail. De leveringsvoorwaarden van e-Form worden op uw verzoek aan u verstrekt. U kunt ze ook bekijken of downloaden of printen. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar support@e-form.online.