Privacybeleid

Privacybeleid

Algemeen privacybeleid van e-Form Digitale Formulieren (hierna te noemen e-Form)

  • We respecteren dat uw gegevens aan u toebehoren. U kunt ons daarom altijd laten weten dat u niet langer toestemming geeft om uw gegevens door ons te laten verwerken.
  • De manier waarop wij met uw gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wet.

Welke gegevens verzamelt e-Form?

  • Als u een product heeft gekocht bij e-Form, verzamelen we (bedrijfs)naam, adres en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer (ook wel: NAW-gegevens).
  • Als u e-form.online bezoekt, plaatsen wij tracking cookies op het apparaat waarmee u ons hebt bezocht (mobiel, tablet, laptop of desktop)
  • Wanneer u online aankopen doet op e-form.online en met een credit card betaalt, voeren we een fraudecheck uit.

Privacybeleid
Het doel van het vastleggen van klantgegevens is uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de privacywetgeving door ons opgeslagen en verwerkt. Wij vragen uitsluitend gegevens van klanten op zoals e-mail adres, vestigingsgegevens van het betreffende bedrijf, zoals bedrijfsnaam en adres. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor een bestelling, facturatie of voor een advies over een product van e-Form. Deze data wordt niet aan derden verstrekt tenzij dit nodig is om het door u gekochte product of dienst goed te installeren. De gegevens worden bewaard en uitsluitend verwijderd op verzoek van u.

Klacht
Wij wijzen u op de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Inlichtingen
Alle uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neem hiertoe contact op met support@e-form.online.

Informatie aan derden
Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Cookies
In de webshop gebruiken wij cookies om informatie over uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw formulieren in te vullen.

Beveiligde verbinding
Zodra u inlogt op onze site of een bestelling wilt afrekenen, wordt een beveiligde verbinding tot stand gebracht. Alle gegevens die vervolgens tussen u en onze site worden uitgewisseld, zijn daardoor onleesbaar voor anderen. Voor deze beveiligde verbinding wordt gebruik gemaakt van Secure Socket Layer (SSL). Dit is een beveiligingstechniek die ervoor zorgt dat alle gegevens tussen uw computer en onze website versleuteld worden. Daardoor worden uw gegevens alleen herkend door uw computer en de computer van Invender. Zodra een SSL-verbinding tot stand wordt gebracht, verschijnt er in uw browser een gesloten hangslotje. Door met de muisaanwijzer over dit gesloten hangslotje te gaan, kunt u zien welke codeersterkte wij gebruiken.

Verbreken verbinding
Als u bent ingelogd en een aantal minuten niets doet, wordt de beveiligde verbinding automatisch verbroken en moet u opnieuw inloggen om verder te gaan.

e-Form Digitale Formulieren 2020